Fróna Levente

Krisztinaváros - 5. körzet

Fróna Levente vagyok, 1994-ben születtem Budapesten, gyerekkorom nagy részét azonban Borsod-Abaúj-Zemplénben töltöttem a dédnagymamám gondos kezei között, két nővérem társaságában. A Lovas úti óvoda után sportiskolába mentem, a II. kerületi Csik Ferenc Általános iskola és Gimnáziumba. A sport mindig is szerves részét képezte az életemnek, előbb 7 év kajak-kenu, aztán immár 14 éve, a mai napig is kitartóan amerikai focizom. Ez segít abban, hogy minden nap szellemileg és testileg is éles és felkészült maradjak.

Június 9-én szavazzon
Fróna Leventére!

Levivel már lassan 3 éve dolgozunk közösen az I. kerület fejlesztésén, a helyi közösség építésén és a polgári értékrend képviseletén. Tősgyökeres krisztinavárosiként a legmegfelelőbb jelöltnek tartom a helyi érdekek képviseletére. 

Kisgyermek kora óta Krisztinaváros lakója, ennek köszönhetően pontosan ismeri a helyi viszonyokat és aktív résztvevője a közösségnek. Tisztában van a környék problémáival, valamint kész tervei vannak ezek megoldására. Felkészültségét és tenni akarását a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság tagjaként is bebizonyította, mivel az itt végzett munkájával jelentős mértékben hozzájárult az Önkormányzat átláthatóbb működéséhez az elmúlt időszakban.

A kerületnek pontosan olyan emberekre van ma szüksége, mint Levi. Elkötelezett lokálpatrióta, aki minden erejével Krisztinavárosért és a teljes kerületért dolgozik. Számára első helyen mindig a helyiek szempontjai állnak, akiknek az érdekeit megalkuvást nem tűrően képviseli minden lehetséges platformon. Jó szívvel ajánlom Fróna Leventét, kiváló jelölt Krisztinaváros képviseletére!

Böröcz László – polgármesterjelölt

Krisztinavárosi programunk:

1. Rendezett parkokat! Teljeskörűen megújítjuk a Horváth-kertet, valamint kezdeményezzük a Vérmező átvételét a Fővárostól, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a kerületben élők biztonságos kikapcsolódását szolgálják.

2. Véget kell vetni a méltatlan állapotoknak a Déli pályaudvaron és annak környékén! A kormánynál és a fővárosnál kezdeményezzük az állomásépület és az aluljáró felújítását. 

3. Fejleszteni kell a környék gyalogos infrastruktúráját! Felújítjuk a meglévő zebrákat és új gyalogátkelőhelyeket hozunk létre az Attila úton, valamint a Mészáros utcában.

4. Buszkáosz helyett, több zöldfelületet! Turistabusz parkoló helyet újra virágos közparkot hozunk létre a Dózsa György téren.

5. Jól karbantartott közterületekre van szükség. Gondoskodunk a várfal rendbetételéről, valamint a várfal alatti utak, járdák, lépcsők karbantartásáról és fejlesztéséről.